พญ.ลลิตา ธีระสิริ

 

พญ. ลลิตา ธีระสิริ

การศึกษา

-  แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2516
-  เวชกรรมฝังเข็ม สถาบันแพทย์ศาสตร์ตงจื่อเหมิน ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. 2518
 -  ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.2545

  ประสบการณ์ทำงาน
           ทำงานภาคเอกชนมาตลอดประสานความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็มเข้ากับความรู้แพทย์แผนตะวันตก เน้นการบำบัดรักษา ด้วยกรรมวิธีการทางธรรมชาติ ด้วยความเชื่อที่ว่า ร่างกายของเราสามารถคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้กับตนเองได้
   
  ปัจจุบัน
  -  ประธานคณะกรรมการบริหารเครื่อบริษัท บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัดผู้อำนวยการบัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
-  คอลัมนิสต์เกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด เขียนประจำในนิตยสารขวัญเรือน