อ.ชัยพร ภูมิชัยเวช

 

 

อ.ชัยพร ภูมิชัยเวช

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

-  พ.ศ. 2510  วท.บ.กายภาพบำบัด
-  พ.ศ. 2514 Diploma in Physiotherapy ( ทุนโคลัมโบ ) ประเทศอังกฤษ
-  พ.ศ. 2522 Diploma in Neuro-Physiotherapy ( ทุน Who ) ประเทศไอร์แลนด์

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   พ.ศ. 2513-2544  หัวหน้ากายภาพบำบัด โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา

   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์กายภาพบำบัด บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด