แนะนำตัว Dr.Pong

แนะนำตัว Dr.Aom

บริการของเรา

              ภายใน บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด จะแบ่งส่วนบริการเป็น 5 ส่วน คือ คลินิกธรรมชาติบำบัด ศูนย์สุขภาพ ครัวสุขภาพ ร้านสินค้ากายกับใจ จัดกิจกรรมสุขภาพ ที่เปิดให้บริการหลายรูปแบบกับบุคคลทั่วไป และสมาชิก รวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ อีกด้วย 
 

:: คลินิกแพทย์ทางเลือก
  เป็นคลินิกธรรมชาติบำบัด มีบริการให้คำปรึกษาด้านอาหารการกิน, การฝังเข็ม, วิตามินบำบัด ,การควบคุมอาหาร, การทำสวนลำไส้ วารีบำบัด ฯลฯ
   
   
:: ศูนย์สุขภาพ
  เป็นศูนย์สุขภาพที่ให้บริการ อุปกรณ์การออกกำลังสำหรับการออกกำลังแบบแอโรบิก และการสร้างกล้ามเนื้อทั่วไปแล้ว ทางศูนย์ยังมีกิจกรรมแบบตะวันตกและตะวันออกที่มีผลดีกับสภาพร่างกายและจิตใจ เปิดบริการสำหรับบุคคลทั่วไปอีกด้วย อาทิ ไฮโดรแอโรบิก , โยคะ , ชี่กง , อบสมุนไพร , อาบแสงตะวัน , นวดน้ำมัน , กายบริหารระหว่างครรภ์ ซาวน่าร้อนสลับเย็น   เป็นต้น  
   
   
:: ครัวสุขภาพ
  เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี ได้จัดบริการอาหารปลอดสารพิษ สะอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8:30 -17:00 น.หยุดทุกวันพุธ (ปิดรับรายการสั่งอาหาร 16:00 น.)
   
   
:: ร้านสินค้าสุขภาพกายกับใจ
  ร้านสุขภาพกายกับใจ เป็นร้านสุขภาพของศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี มีสินค้าให้บริการมากมาย อาทิ อาหารปลอดสารพิษ ผัก ผลไม้ เครื่องปรุงรส พร้อมทั้งหนังสือสุขภาพต่าง ๆ
   
   
:: กิจกรรมพิเศษ

  เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและบำบัดโรคด้วยตนเอง
รับจัดกิจกรรมสุขภาพ ติดต่อ 0-2615-8822