กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

< >

Balavi Delivery อาหารสุขภาพ

จานอร่อยเพื่อคนสุขภาพดี จานรักษาโรค ตามแพทย์แนะนำ

โยคะ เพื่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพที่ส่งผลดีต่อด้านร่างกาย และด้านจิตใจ

บรรยาย สัมมนาสุขภาพ

รับจัดบรรยาย สัมมนาสุขภาพ ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

คอร์สธรรมชาติบำบัด

สอนปฏิบัติ แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยอาหาร ออกกำลังกาย

ไฮโดรแอโรบิค

การออกกำลังกาย เคลื่อนไหวในน้ำต่อเนื่องกัน มีความหนัก ความเบาผสมผสานกัน มีจังหวะของดนตรี

 

พญ. ลลิตา ธีระสิริ

การศึกษา

-  แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2516
-  เวชกรรมฝังเข็ม สถาบันแพทย์ศาสตร์ตงจื่อเหมิน ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. 2518
 -  ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.2545

  ประสบการณ์ทำงาน
           ทำงานภาคเอกชนมาตลอดประสานความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็มเข้ากับความรู้แพทย์แผนตะวันตก เน้นการบำบัดรักษา ด้วยกรรมวิธีการทางธรรมชาติ ด้วยความเชื่อที่ว่า ร่างกายของเราสามารถคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้กับตนเองได้
   
  ปัจจุบัน
  -  ประธานคณะกรรมการบริหารเครื่อบริษัท บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัดผู้อำนวยการบัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
-  คอลัมนิสต์เกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด เขียนประจำในนิตยสารขวัญเรือน
  

 

 

 

นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ

การศึกษา

-  แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2527
-  ประกาศนียบัตร การแพทย์แผนจีน การฝังเข็มและการรมยา (Advanced TCM & Acupuncture and Moxibustion) จากสถาบัน The Training Centre of the China Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing China 2549

  ประสบการณ์ทำงาน
  -  พ.ศ. 2529-2534 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 -  พ.ศ. 2535-2536 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
-  พ.ศ. 2536-2538 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
-  พ.ศ. 2539-2547 ปฏิบัติในโรงพยาบาลเอกชน และ คลินิก
-  พ.ศ. 2548 ปฏิบัติงานที่บัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
-  แพทย์ดีเด่นมูลนิธิแพทย์ชนบท ปี 2532
   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์ประจำ บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

 

 

 

 

นพ. เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล

การศึกษา

-  พ.ศ. 2543-2549 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-  พ.ศ. 2550-2553 วว. อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-  พ.ศ. 2554-2556 วว. อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประสบการณ์ทำงาน
 

 

-  พ.ศ. 2553-2554 อาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล
 -  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
  

 

 

 

อ.ชัยพร ภูมิชัยเวช

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

-  พ.ศ. 2510  วท.บ.กายภาพบำบัด
-  พ.ศ. 2514 Diploma in Physiotherapy ( ทุนโคลัมโบ ) ประเทศอังกฤษ
-  พ.ศ. 2522 Diploma in Neuro-Physiotherapy ( ทุน Who ) ประเทศไอร์แลนด์

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   พ.ศ. 2513-2544  หัวหน้ากายภาพบำบัด โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา

   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์กายภาพบำบัด บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

Page 2 of 4

ข่าวสารสุขภาพTripAdvisor