กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

< >

Balavi Delivery อาหารสุขภาพ

จานอร่อยเพื่อคนสุขภาพดี จานรักษาโรค ตามแพทย์แนะนำ

โยคะ เพื่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพที่ส่งผลดีต่อด้านร่างกาย และด้านจิตใจ

บรรยาย สัมมนาสุขภาพ

รับจัดบรรยาย สัมมนาสุขภาพ ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

คอร์สธรรมชาติบำบัด

สอนปฏิบัติ แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยอาหาร ออกกำลังกาย

ไฮโดรแอโรบิค

การออกกำลังกาย เคลื่อนไหวในน้ำต่อเนื่องกัน มีความหนัก ความเบาผสมผสานกัน มีจังหวะของดนตรี

 

 

อ.แดนชัย เชิญประทีป

ครูฝึก / ผู้ชำนาญสมาธิเพื่อการบำบัด ดนตรีบำบัด

การศึกษา

-  ปริญญาตรีบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  สมาธิบำบัด มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกบรามาห์กุมารี

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   วิทยากรฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการบริหารตนเองในองค์กร
-   ผู้จัดและออกแบบโปรแกรม retreat บริหารความเครียดและบำบัดตนเอง
-   อาจารย์พิเศษ นศ.ระดับปริญญาโท ม.ราชภัฏ และ ม.แม่ฟ้าหลวง
-   ผู้ฝึกสมาธิจากบรามาห์กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก อินเดีย

   
  ปัจจุบัน
  -  ผู้เชี่ยวชาญพลังจิตบำบัด บัลวีเวียงพิงค์ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เชียงใหม่
-  Vibrational healing specialist, spiritual consultant and meditation in Chiva-Som International Health Resort and Spa Hua Hin.
  

 

 

 

อ.สุนทร  พลามินทร์

ผู้ชำนาญโยคะ สมาธิ และพุทธศาสตร์

การศึกษา

-  ปริญญาตรี B.Ed.,Bachelor of Education , Banaras Hindu University, India
-  ปริญญาโท M.A.,Master of Arts,Banaras Hindu University, India
-  ปริญญาเอก Ph.D., Doctor of Philosophy, Banaras Hindu University, India
-  ฝึกสมาธิ และโยคะ ขั้นสูง ที่ Banaras Hindu University, India

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   อาจารย์สอน โยคะ สมาธิ และ พุทธศาสตร์ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
-   เขียนหนังสือโยคะต่างๆ

   
  ปัจจุบัน
  -  อาจารย์สอนโยคะ ที่ บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

 

 

พจ.วรัญญา  วนัสพิทักษกุล

การศึกษา

-  พ.ศ. 2548  ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาเวชกรรมฝังเข็ม มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้
สาธารณรประชาชนจีน
-  พ.ศ. 2548  แพทยศาสตร์บัณฑิตแผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
-  พ.ศ. 2551  ประกาศนียบัตร การแพทย์แผนจีน โครงการเผยแพร่พัฒนาการแพทย์แผนจีนสู่เอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสมุนไพรแผนจีนเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


 ปัจจุบัน
 

- คณะกรรมการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการวิชาชีพ  สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการจัดทำคลังข้อสอบสาขาการแพทย์แผนจีน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

-  แพทย์ประจำ บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

 

 

พจ. อภิวัฒน์ ธนะปุระ

การศึกษา

 

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน นครเซี่ยงไฮ้  พ.ศ. 2550-2555

-  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจากกระทรวงสาธารณสุข 

    (พจ.   487)  พ.ศ. 2555

-   ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย

     กระทรวงสาธารณสุข (พท.ภ.20244)  พ.ศ. 2542

 

  ประสบการณ์ทำงาน
 

ปฏิบัติ งานร่วมกับ อ.แพทย์จีน ไช่เหยียนหลง (แพทย์จีนอาวุโส) ที่คลินิคแพทย์แผนจีน รพ.หัวเฉียวพ.ศ. 2551-2556

 

   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์แผนจีน ประจำบัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

Page 3 of 4

ข่าวสารสุขภาพTripAdvisor