แนะนำตัว Dr.Pong

แนะนำตัว Dr.Aom

พจ. อภิวัฒน์ ธนะปุระ

 

 

พจ. อภิวัฒน์ ธนะปุระ

การศึกษา

 

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน นครเซี่ยงไฮ้  พ.ศ. 2550-2555

-  ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนจากกระทรวงสาธารณสุข 

    (พจ.   487)  พ.ศ. 2555

-   ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย

     กระทรวงสาธารณสุข (พท.ภ.20244)  พ.ศ. 2542

 

  ประสบการณ์ทำงาน
 

ปฏิบัติ งานร่วมกับ อ.แพทย์จีน ไช่เหยียนหลง (แพทย์จีนอาวุโส) ที่คลินิคแพทย์แผนจีน รพ.หัวเฉียวพ.ศ. 2551-2556

 

   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์แผนจีน ประจำบัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด