อ.แดนชัย เชิญประทีป

 

 

อ.แดนชัย เชิญประทีป

ครูฝึก / ผู้ชำนาญสมาธิเพื่อการบำบัด ดนตรีบำบัด

การศึกษา

-  ปริญญาตรีบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  สมาธิบำบัด มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกบรามาห์กุมารี

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   วิทยากรฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการบริหารตนเองในองค์กร
-   ผู้จัดและออกแบบโปรแกรม retreat บริหารความเครียดและบำบัดตนเอง
-   อาจารย์พิเศษ นศ.ระดับปริญญาโท ม.ราชภัฏ และ ม.แม่ฟ้าหลวง
-   ผู้ฝึกสมาธิจากบรามาห์กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก อินเดีย

   
  ปัจจุบัน
  -  ผู้เชี่ยวชาญพลังจิตบำบัด บัลวีเวียงพิงค์ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เชียงใหม่
-  Vibrational healing specialist, spiritual consultant and meditation in Chiva-Som International Health Resort and Spa Hua Hin.