แนะนำตัว Dr.Pong

แนะนำตัว Dr.Aom

Treatment Training and Activities (2)

< >

Balavi Delivery อาหารสุขภาพ

จานอร่อยเพื่อคนสุขภาพดี จานรักษาโรค ตามแพทย์แนะนำ

โยคะ เพื่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพที่ส่งผลดีต่อด้านร่างกาย และด้านจิตใจ

บรรยาย สัมมนาสุขภาพ

รับจัดบรรยาย สัมมนาสุขภาพ ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

คอร์สธรรมชาติบำบัด

สอนปฏิบัติ แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยอาหาร ออกกำลังกาย

ไฮโดรแอโรบิค

การออกกำลังกาย เคลื่อนไหวในน้ำต่อเนื่องกัน มีความหนัก ความเบาผสมผสานกัน มีจังหวะของดนตรี

Iridology

อ่านม่านตา เข้าใจสุขภาพ และปลดล็อค Inner เพื่อ Growth Mind Set

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

 

แพทย์และบุคคลากร

 

FOUNDER

พญ.ลลิตา ธีระสิริ

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

 

 

ทีมงานบริหาร ปัจจุบัน (2024 - now)

 นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล

 

 

 

 

 

 

พญ. ลลิตา ธีระสิริ

การศึกษา

-  แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2516
-  เวชกรรมฝังเข็ม สถาบันแพทย์ศาสตร์ตงจื่อเหมิน ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. 2518
 -  ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.2545

  ประสบการณ์ทำงาน
           ทำงานภาคเอกชนมาตลอดประสานความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็มเข้ากับความรู้แพทย์แผนตะวันตก เน้นการบำบัดรักษา ด้วยกรรมวิธีการทางธรรมชาติ ด้วยความเชื่อที่ว่า ร่างกายของเราสามารถคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้กับตนเองได้
   
  ปัจจุบัน
  -  ประธานคณะกรรมการบริหารเครื่อบริษัท บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัดผู้อำนวยการบัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
-  คอลัมนิสต์เกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด เขียนประจำในนิตยสารขวัญเรือน
  

 

 

 

นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ

การศึกษา

-  แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2527
-  ประกาศนียบัตร การแพทย์แผนจีน การฝังเข็มและการรมยา (Advanced TCM & Acupuncture and Moxibustion) จากสถาบัน The Training Centre of the China Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing China 2549

  ประสบการณ์ทำงาน
  -  พ.ศ. 2529-2534 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 -  พ.ศ. 2535-2536 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
-  พ.ศ. 2536-2538 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
-  พ.ศ. 2539-2547 ปฏิบัติในโรงพยาบาลเอกชน และ คลินิก
-  พ.ศ. 2548 ปฏิบัติงานที่บัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
-  แพทย์ดีเด่นมูลนิธิแพทย์ชนบท ปี 2532
   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์ประจำ บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

 

 

 

 

นพ. เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล

การศึกษา

-  พ.ศ. 2543-2549 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-  พ.ศ. 2550-2553 วว. อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-  พ.ศ. 2554-2556 วว. อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประสบการณ์ทำงาน
 

 

-  พ.ศ. 2553-2554 อาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล
 -  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
  

 

Page 2 of 4

News feed