แนะนำตัว Dr.Pong

แนะนำตัว Dr.Aom

Treatment Training and Activities (2)

< >

Balavi Delivery อาหารสุขภาพ

จานอร่อยเพื่อคนสุขภาพดี จานรักษาโรค ตามแพทย์แนะนำ

โยคะ เพื่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพที่ส่งผลดีต่อด้านร่างกาย และด้านจิตใจ

บรรยาย สัมมนาสุขภาพ

รับจัดบรรยาย สัมมนาสุขภาพ ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

คอร์สธรรมชาติบำบัด

สอนปฏิบัติ แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยอาหาร ออกกำลังกาย

ไฮโดรแอโรบิค

การออกกำลังกาย เคลื่อนไหวในน้ำต่อเนื่องกัน มีความหนัก ความเบาผสมผสานกัน มีจังหวะของดนตรี

Iridology

อ่านม่านตา เข้าใจสุขภาพ และปลดล็อค Inner เพื่อ Growth Mind Set

 

 

อ.ชัยพร ภูมิชัยเวช

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

-  พ.ศ. 2510  วท.บ.กายภาพบำบัด
-  พ.ศ. 2514 Diploma in Physiotherapy ( ทุนโคลัมโบ ) ประเทศอังกฤษ
-  พ.ศ. 2522 Diploma in Neuro-Physiotherapy ( ทุน Who ) ประเทศไอร์แลนด์

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   พ.ศ. 2513-2544  หัวหน้ากายภาพบำบัด โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา

   
  ปัจจุบัน
  -  แพทย์กายภาพบำบัด บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

 

 

อ.แดนชัย เชิญประทีป

ครูฝึก / ผู้ชำนาญสมาธิเพื่อการบำบัด ดนตรีบำบัด

การศึกษา

-  ปริญญาตรีบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  สมาธิบำบัด มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกบรามาห์กุมารี

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   วิทยากรฝึกอบรมความเป็นผู้นำและการบริหารตนเองในองค์กร
-   ผู้จัดและออกแบบโปรแกรม retreat บริหารความเครียดและบำบัดตนเอง
-   อาจารย์พิเศษ นศ.ระดับปริญญาโท ม.ราชภัฏ และ ม.แม่ฟ้าหลวง
-   ผู้ฝึกสมาธิจากบรามาห์กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก อินเดีย

   
  ปัจจุบัน
  -  ผู้เชี่ยวชาญพลังจิตบำบัด บัลวีเวียงพิงค์ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เชียงใหม่
-  Vibrational healing specialist, spiritual consultant and meditation in Chiva-Som International Health Resort and Spa Hua Hin.
  

 

 

 

อ.สุนทร  พลามินทร์

ผู้ชำนาญโยคะ สมาธิ และพุทธศาสตร์

การศึกษา

-  ปริญญาตรี B.Ed.,Bachelor of Education , Banaras Hindu University, India
-  ปริญญาโท M.A.,Master of Arts,Banaras Hindu University, India
-  ปริญญาเอก Ph.D., Doctor of Philosophy, Banaras Hindu University, India
-  ฝึกสมาธิ และโยคะ ขั้นสูง ที่ Banaras Hindu University, India

  ประสบการณ์ทำงาน
 

-   อาจารย์สอน โยคะ สมาธิ และ พุทธศาสตร์ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
-   เขียนหนังสือโยคะต่างๆ

   
  ปัจจุบัน
  -  อาจารย์สอนโยคะ ที่ บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

 

 

พจ.วรัญญา  วนัสพิทักษกุล

การศึกษา

-  พ.ศ. 2548  ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาเวชกรรมฝังเข็ม มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้
สาธารณรประชาชนจีน
-  พ.ศ. 2548  แพทยศาสตร์บัณฑิตแผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
-  พ.ศ. 2551  ประกาศนียบัตร การแพทย์แผนจีน โครงการเผยแพร่พัฒนาการแพทย์แผนจีนสู่เอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสมุนไพรแผนจีนเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


 ปัจจุบัน
 

- คณะกรรมการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการวิชาชีพ  สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการจัดทำคลังข้อสอบสาขาการแพทย์แผนจีน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- คณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข

-  แพทย์ประจำ บัลวี ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
  

 

Page 3 of 4

News feed