แนะนำตัว Dr.Pong

แนะนำตัว Dr.Aom

Treatment Training and Activities (2)

< >

Balavi Delivery อาหารสุขภาพ

จานอร่อยเพื่อคนสุขภาพดี จานรักษาโรค ตามแพทย์แนะนำ

โยคะ เพื่อสุขภาพ

การดูแลสุขภาพที่ส่งผลดีต่อด้านร่างกาย และด้านจิตใจ

บรรยาย สัมมนาสุขภาพ

รับจัดบรรยาย สัมมนาสุขภาพ ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

คอร์สธรรมชาติบำบัด

สอนปฏิบัติ แนะวิธีดูแลสุขภาพด้วยอาหาร ออกกำลังกาย

ไฮโดรแอโรบิค

การออกกำลังกาย เคลื่อนไหวในน้ำต่อเนื่องกัน มีความหนัก ความเบาผสมผสานกัน มีจังหวะของดนตรี

Iridology

อ่านม่านตา เข้าใจสุขภาพ และปลดล็อค Inner เพื่อ Growth Mind Set

ป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยตนเอง


                                                                                                                                                โดย พญ.ลลิตา ธีระสิริ

 

        อัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคเสื่อมของหลอดเลือดในสมอง ทำให้เนื้อสมองเสียหายจากการขาดเลือดเพราะเส้นเลือดถ้าไม่แตก ก็จะตีบ หรือไม่เช่นนั้นก็ตัน ส่วนมากเกิดกับคนที่มีอายุวัยกลางคนขึ้นไป แต่อายุน้อยกว่านั้นก็เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้เช่นเดียวกัน

 

 

 

 

คนที่มีอัตราเสี่ยงสูงในการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้แก่


• เบาหวาน
• ความดันเลือดสูง
• ไขมันเลือดสูง
• คนอ้วน
• คนสูบบุหรี่
• คนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
• คนดื่มเหล้าจัด
• คนที่เอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ ไม่เคลื่อนไหว
• คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้

 

อาการแสดงเริ่มแรก ซึ่งเกิดขึ้นในทันที ที่ควรระวังว่าอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ห า ก มี อ า ก า ร เ ห ล่ า นี้ ใ ห้ รี บ ไ ป ร. พ. โ ด ย เ ร็ ว ภ า ย ใ น 1 - 3 ช. ม.
จะบรรเทาอาการเสียหายทางสมองได้ผลดี


1. พูดไม่ชัด แบบลิ้นคับปาก
2. เกิดความสับสน มึนงง ไม่รู้เรื่อง
3. อาการชา อ่อนแรง บริเวณใบหน้า แขน หรือขา โดยเฉพาะที่เกิดกับซีกเดียวของร่างกาย
4. เดินเซ เวียนศีรษะ ทรงตัวไม่ได้
5. ปวดศีรษะมาก โดยเฉพาะตอนตื่นนอน

 

ในระหว่างนี้จะช่วยตัวเองหรือผู้ป่วยได้ด้วยการกดจุด
ที่ มือ ข้อศอก หน้าแข้งด้านนอก เท้า และใต้คาง ดังรูป
ให้กดนวดจุดครั้งละ นับ 1-10 โดยกดวนไปให้ครบทุกจุด เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา

ย้ำอีกครั้งว่า หากมีอาการดังข้างต้น ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน

 

News feed